PŘÍJEZD NA MÍSTO ČINU!

07.08.2021

V sobotu jsme před polednem dorazili na místo činu. Dali jsme si piknik na hřišti a ubytovali jsme se. Před večeři jsme se vydali na průzkum areálu a blízkého okolí tábora. Ani tentokrát na nás Múzy nezapomněly a přišly nás navštívit. Přinesly nám pochodně, vlajku, olympijský oheň a dopis. Vyzkoušely si naši zdatnost a seslaly na nás déšť. To nás ale vůbec nerozhází - nejsme přeci z cukru!